QUẢNG CÁO TRÊN XE BUÝT TẠI ĐÀ NẴNG, NHA TRANG

IPIX triển khai quảng cáo Atlantic tại Đà Nẵng, Centon - Atlantic tại Nha Trang. Tuyến Đà Nẵng: Đà Nẵng - Tam Kỳ, Đà Nẵng - Hội An. Tuyến Nha Trang: Hòn Xện → Nguyễn Dữ → Phạm Văn Đồng → Tháp Bà → đường 2/4 → Quang Trung → Lý Thánh Tôn → Ngã 6